Ekip - annebaba.info

Go to content

Main menu:
  
   


Güler Ann, Amerikada’da 25 sene yaşadı ve orada Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden mezun olduktan sonra Klinik Psikoloji ve Davranış Bilimi alanlarında ihtisas yaptı. Ana dili İngilizce olan Güler Ann terapi, eğitim ve davranış yönetiminde yirmi beş yıllık deneyime sahiptir. Son yedi senedir Sabancı Üniversitesi Diller Okulu psikoloğu olarak çalışmış olup 6 senedir İngiltere Büyükelçiliği Okulunda psikologdur. Güler Ann'in Ankara ve Bodrum'da muayenehaneleri vardır.


   Antidepresan Tuzağı ve  Öznenin Diyalektiği kitaplarının yazarı Dr. Mutluhan Izmir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Uzmanlığı olup, Baltimore ABD'de Crownsville Psychiatric Hospital'da Konuk Doktor olarak bulunmuştur. Vizyonu gereken yerde ilaçların yardımını mümkün olan en düşük dozda ve en kısa süreli biçimde kullanarak, varoluşçu psikoterapi yöntemiyle, insanların kendileri ve içinde bulundukları gerçeklik ile ilgili yanılgıları üzerine aydınlanmalarını sağlamaktır.

   
  

Melda Fügen Şenyurt Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1981 yılında mezun oldu. Çeşitli devlet kurumlarında çocuk ve ergen psikoloğu ve yönetici olarak çalıştı. 2002 yılında emekli olduktan sonra psikiyatri kliniğinde yine çocuk ve ergenlerle, yaşlı bakımevlerinde yaşlılarla, özel eğitim kurumunda engelli çocuk ve aileleriyle çalıştı. Danışmanlık hizmetlerinde, sertifikalarını aldığı WISC-R, WAIS, MMPI, Çocuk Değerlendirme Testleri gibi Psikolojik testleri uygulamaktadır.

 

Berkay Arslan Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümünü bitirdi. 2007 yılından itibaren Doç. Dr. Müzeyyen Çiyiltepe ile konuşma ve ses bozuklukları alanında çalışmaya başladı ve birlikte ulusal ve uluslar arası hakemli dergiler ve konferanslara makaleler yazdılar. Ağırlıklı olarak artikülasyon bozukluğu ve kekemelik üzerine çalışmaktadır. Halen Turgut Özal Üniversitesi Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında lisansüstü eğitimine devam etmektedir. Ayrıca Diksiyon ve Ses Eğitmeni olarak çalışmaktadır.

 


Meryem Oğuzhan’ın Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda uzmanlık tezi disleksi üzerine olup 2 yıl Bilimsel Araştırma Projeleri’nde çocuklara değerlendirme uygulamalarını yapmıştır. Halen disleksi tanısı almış çocuklar ve ailelerine yönelik değerlendirme, müdahale ve araştırmaları devam etmektedir. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde danışmanlık yapmış, disleksi ile ilgili ulusal ve uluslarası bilimsel toplantılarda yayınlamış bildiri ve çalışmaları vardır.  

 

Gelişim psikoloğu Sevgi Özgüzel, ülkemizde henüz yaygınlaşmamış olan Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi (PCIT) eğitimini Dr. Eva Kimona tarafından almış; ve bu terapiyi görev aldığı anaokullarında uygulamıştır. Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi, 2-7 yaş aralığında duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocuklar için uygulanan, ebeveyn-çocuk ilişki kalitesini geliştiren, ve ebeveyn-çocuk etkileşim kalıplarını değiştiren deneysel olarak kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir.Feza Arkun O.D.T.Ü. Psikoloji Bölümü’nden 1988 yılında mezun olup 2011 yılına kadar kamu kuruluşlarında çocuklar ve yetişkinlerle çalıştı. 2011’de uzmanlığını “Okulöncesi Çocuklarda Davranış Sorunları ile Annelerin Uyguladıkları Disiplin Yöntemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” konulu çalışması ile alıp özel okullarda çalışmalarına devam etti. Danışmanlık hizmetlerinde, eğitimlerini aldığı Bilişsel–Davranışçı Terapi, EMDR, Oyun Terapisi, Grup Terapisi, Aile Terapisi’nden yararlanmaktadır.


Alice Frendo is a dyslexia specialist with a BSc Hons degree in Psychology from Bristol University, teaching qualification from University of the West of England (PGCE) and a Masters in Education. She specializes in early intervention and intensive accelerated learning. She uses a phonics based multisensory approach and each program is tailored to the unique needs of the child.
Burçin Belgin Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden dereceyle mezun oldu. Kendi kurumu dahil olmak üzere çeşitli okulöncesi eğitim kurumlarında çocuk psikoloğu ve yönetici olarak çalıştı. Danışmanlık hizmetlerinde Bilişsel–Davranışçı Terapi, Filial ve Non-Directive Oyun Terapisi’nden yararlanmaktadır. Sertifikalarını aldığı çeşitli Türkçe ve İngilizce zeka ve gelişim testleri uygulamaktadır.
 
Back to content | Back to main menu