top of page

AİLE TERAPİSİ

Sorunun kaynağı ne olursa olsun, çözüme tüm aileyi katmanın birçok yararı vardır. Aile terapisinde tek bir nedenin tespiti üzerinde değil, sorunların çözümü üzerinde durulur. Başlıca hedeflerden biri aile içindeki bireylerin birbirleriyle iletişim biçimlerinin iyileştirilebilmesidir. 

Kişilerin içlerinde olandan çok, aralarında olanlara önem verilir. Bilinçaltı veya çocuklukta olanlar yerine ilişki şekilleri araştırılır. Genelde ailenin farkına varmamış olabileceği ilişki kalıpları gösterilerek, değişik karşılık verme şekilleri önerilir. Tepki vermedeki bu değişiklikler de tüm sistemde yansımalar tetikleyeyip, daha tatminkar ilişkilere yol açabilmekte.

ÇİFT TERAPİSİ

  • Geçmiş deneyimler anlatılır, sorunlar belirlenir, çiftin sorunları nasıl gördükleri karşılaştırılır, kendileri veya eşleri ile ilgili inançları ve daha önce nelerin denendiği açıklanıp izlenilecek yol belirlenir.

  • Sonrasında otomatik düşünceler, kökleşmiş inançlar, uyumsuz davranış biçimleri tespit edilir. Değişmeye açık olup olunmadığına bakılır ve işbirliği sağlanır.

  • Gerçekçi olan ve olmayan beklentilerine bakılıp zihinsel-davranışsal model açıklanır. İletişim, sorun çözme becerileri vb. yapılacaklar belirlenir.

bottom of page