top of page

Tipik Davranış Sorunları

Ağlama krizleri, tutturma

Vurma, tekmeleme, tükürme

Uyku ve yemek problemleri

Söz dinlememe, karşılık verme

Küfretme, yalan söyleme

Kardeş kavgaları

Tuvalet alışkanlığına direnç

Ders dinlememe, ödev yapmama

Çocuğunuz yemeğini yemiyor,

Uyumuyor veya size dinlemiyor mu?

Ödevini yapmıyor,

okulda sorun mu yaşıyor?

Bir uzmanın size gelmesini, çocuğunuzu

doğal ortamında gözlemleyip istenilmeyen

davranışlarını düzeltmesini ister miydiniz?

Ve bunu yaparken size ömür boyu

kullanacağınız beceriler kazandırmasını?

DAVRANIŞ PROGRAMI
İlk konsültasyon sırasında anne/baba’nın çocukları ile ilgili kaygıları ve ihtiyaçları belirlenip, program hakkında detaylı bilgi verilir. Ardından günlük sorunlara verilen tepkileri tesbit etmek için çocuklar anne/babaları ve bakımlarıyla ilgilenen diğer kişilerle bir arada gözlemlenir. Değiştirilmesi gereken ve gerekmeyenler belirlenip istenilmeyen davranışları yok etmek için program oluşturulur. Bu program iletildikten sonra ise uygulanacak metodlar gösterilir ve uygulama aşamasında destek verilir. Programı tek başlarına uygulamaya zaman verilir, ve daha sonra takip ziyaretleriyle programın etkinliği sağlanır.

DAVRANIŞ BİLİMİ

Davranışların öğrenildiği ve dolayısıyla öncesinde ve sonrasında olanları değiştirerek davranışın kontrol edilebileceği prensibine dayanır. İstenilen davranışların tekrarlama olasılığını arttırmak için onları mükafatlandırmayı temel alır. Aynı zamanda olumsuz davranışların yerini almaları için uygun becerilerin kazandırılmasına önem verilir. Kullanılan metodlar istenilmeyen davranışların nedenlerini tesbit etmeyi ve olumlu disiplin tekniklerini içerir. Etkili iletişim öğretilir, istikrar sağlanır ve olumsuz davranışlar için uygun sonuçlar saptanır. İyi davranışları "yakalama"nın önemi, kuralları belirlemenin ve yanlış davranışların sonuçlarını çocuklara önceden anlatmanın gerekliliği vurgulanır. Anne babanın ne zaman daha kararlı, hangi durumlarda daha esnek olmaları gerektiği ve bazı beklentilerini değiştirmelerinin gerekebileceği izah edilir. Günlük rutinlerde ayarlar yapılabilir ve motivasyon tabloları geliştirilir. Sadece evde değil, dükkan, restoran ve okul gibi yerlerde de çocukların istenilmeyen davranışlarıyla baş etme metodları gösterilir.

bottom of page