top of page

Bilişsel-Davranış Terapisi

Ergen ve yetişkinlerde ilişkiler, depresyon, anksiyete bozuklukları‎, obsesif kompülsif davranışlar, panik atak, kişilik özellikleri, sınav kaygısı, ve diğer sorunlar için.   

Online Terapi

İnternet üzerinden terapiye bir danışan taşındığında veya oturulan şehirde uygun bir psikoloğun olmaması gibi hallerde ihtiyaç duyulabilir. Psikolog ofisine gitme konusunda dirençli ergenler için de kendi odasında bilgisayar monitöründen görüşme yapmak iyi bir alternatif olabilir. Birçok araştırma da online terapi gören danışan memnuniyetinin yüz yüze görüşme yapanlardan farksız olduğunu göstermiştir.    

bottom of page