top of page

İLERLEYEN YAŞIMIZ VE PSİKO-SOSYAL GEREKSİNİMLERİMİZ

İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana var olan yaşlılık olgusu, son yıllarda daha da önem kazanmaya başlamıştır. Sağlık alanında yapılan çalışmalar sonucu pek çok hastalığın çaresinin bulunması, beslenme alışkanlıklarının iyileştirilmesi, yaşam süresinin uzamasına ve yaşlı nüfusunun artmasına neden olmuştur. 

Yaşları ilerleyen bireylerin kendine değer verme duygusunu, bir insan olarak gücünü, onurunu ve zengin deneyimlerini korumasına yardımcı olmak; fiziksel, sosyal, kültürel yönden işlevselliklerini arttırmak, bağımsız yaşamalarına destek olmak; üretkenliğini sağlayacak etkinliklerle onların toplumun hala işe yarayan bir parçası olduklarını hissettirmek; eve kapanmalarını önleyerek, giyinme, traş olma gibi genel bakım alışkanlıklarını sürdürmelerini, dış dünya ile ilişki kurmalarını sağlamak; gün içerisinde karşılaşacakları sağlık sorunlarına yönelik çalışmalar yaparak onlara güven ortamı sağlamak gerekmektedir. 

Tüm bu gerekliler göz önüne alınarak, ilerleyen yaşla birlikte artan psiko-sosyal gereksinimlerin karşılanması konusunda yaşlıya ve yakınlarına verilecek bireysel ve sosyal destek, hem ileri yaştaki bireylerin yaşamlarını rahatlatacak hem yakınlarının rahat ve huzur içinde çalışabilmelerini, kendi yaşamlarını sağlıklı yaşayabilmelerini sağlayacak, hem de yaşlı ile ailelerinin ilişkilerini olumlu yönde etkileyecektir.  

Amacımız; yaşlı bireyleri bulundukları ortamlarda ziyaret etmek ve onların sorunlarını dinleyerek, sağlık sorunlarına yönelik yol göstererek, özsaygılarını ve özgüvenlerini yeniden kazanmalarını sağlayacak birikim ve deneyimlerine yönelik çalışmalar yaparak, aile bireyleriyle yaşlının iletişimleri ve ilişkileri üzerinde paylaşımda bulunarak psikolojik destek sağlamaktır.

bottom of page