top of page

Konuşma ve Dil Terapisi

Konuşma terapisi, konuşma engeli bulunan bireylerin engellerini yenmelerini sağlamaktadır. Kekemelik, artükülasyon bozukluğu, geç konuşma, afazi, apraksi, otizm, down sendromu gibi bozukluklar konuşmanın bozulmasına neden olmaktadır. Her bir hastalıkta konuşmanın içeriğindeki ayrı bir unsur etkilenebilir. Sesbirimlerin doğru çıkarılması, konuşmanın akıcılığı, konuşmanın anlamsal bütünlüğünün algılanması bozulma olasılığı olan konuşma unsurlarıdır. Terapi programında konuşma engelli bireyin ihtiyacına uygun, yani her birey için ayrı bir yöntem izlenmektedir. 

Dil terapisi ise iletişim bozukluklarının giderilmesindeki bir diğer boyuttur. Dil bozukluğuna sahip olan bir birey, konuşmanın fiziksel boyutunda sorun yaşamayabilir ancak dilin anlamsal, edimsel (kiminle, nerede, nasıl, ne konuşulduğuna ilişkin iletişim aşaması) sorunlar yaşayabilirler. Dil terapisi bu sorunları gidermektedir.

bottom of page